Gamtamokslinis būrelis „Įdomieji eksperimentai“

Gamtamokslinis būrelis „Įdomieji eksperimentai“ supažindina mokinius su cheminiais indais, cheminėmis medžiagomis, sutinkamomis namuose, atlieka įvairius eksperimentus,
daro apibendrinimus, kodėl taip atsitiko, ieško sprendimus, kodėl taip atsitiko,
ieško sprendimų sudėtingų užduočių-mokosi logiškai mąstyti.

Užsiėmimų laikas:
3 klasės trečiadieniais 6 pamoka,
2 klasės trečiadieniais 7 pamoka

Būrelio vadovė Stasė Bakaitienė