Lietuvių liaudies šokio būrelis "Žilvitis"

Lietuvių liaudies šokio būrelis "Žilvitis" mokykloje veikia jau trečius metus.
Mokykla pasiuvo tautinius sceninius rūbus, kuo mes labai džiaugiamės.

Būrelio laikas:
4c klasė - pirmadienis 7,8 pamoka.

Vadovė Dalė Afanasjeva