,,Technologijos. Menas. Kūryba.“

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą.
Užsiėmimu metu moksleiviai supažindinami su įvairiomis technologijomis, kūrybos laisve.
Vydūnas yra pasakęs: ,,Niekomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“.
Ir nieko nėra gražesnio už savo rankomis sukurtą stebuklą.

Moksleivių sukurti darbai puošia mokyklos erdves, dalyvauja konkursuose, parodose.

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS: 

5-10 klasėms trečiadieniais 7-8 pamoka,
o 3 klasės mokiniams ketvirtadieniais 6-7 pamoka.

Vadovė - Nijolė Misiukonienė