Mokytojams

 

Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Nuotolinio mokymo(si) / Ugdymo(si) vadovas
Rugsėjo 1-osios skelbimas
Mokinių srautų paskirstymas
Klasių vadovų kabinetų paskirstymas
Mokyklos veiklos planas 2020-2021 m.m.
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui. Atnaujinta informacija
Ugdymas nuotoliniu būdu. PPT rekomendacijos.
Vilniaus Naujininkų mokyklos nuotolinio mokymo planas
Prašymo forma
MOKYTOJŲ BUDĖJIMO TVARKARAŠTIS 2020-2021 m.m. I PUSMETIS
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
Pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021 m. m. I pusmetis
Socialinės pilietinės veiklos apskaitos lapas
Prašymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare/ konferencijoje/ kursuose/ renginyje
Pranešimas apie patyčias
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų
MT veiklos planas 2020 - 2021 m.m.
KV planas 2020-2021 m.m.
Išvykų forma

Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Atnaujinta: 2020-10-17