Pedagogai

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS PEDAGOGAI 2019-2020 M.M.

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas /pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 1.  

Gediminas Urbonas

Direktorius, istorija

II vadybinė kategorija, vyresnysis mokytojas

 1.  

Žydrūnė Motiejūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalba

III vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

 1.  

Danutė Balevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etika, rusų kalba

II vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

 1.  

Violeta Sabonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematika ir informacinės technologijos

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Greta Augaitytė

Šokis

Mokytoja metodininkė

 1.  

Stasė Bakaitienė

Chemija, gamta ir žmogus

Mokytoja ekspertė

 1.  

Sigita Balčienė

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Violetta Baliulienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vida Chlebnikovienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vita Češkevičienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

 1.  

Dainė Dalgedaitė

Informacinės technologijos, matematika

Mokytoja

 1.  

Justina Grudinskienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

 1.  

Jūratė Cironkienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

 1.  

Lina Glebienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vilija Grybauskienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Inga Juškienė

Tikyba, žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Sabina Kalibataitė

Muzika

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Mantas Kniubas

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Sigita Klusaitė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

 1.  

Jolanta Kuzmickienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Rita Matulienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

 1.  

Nijolė Misiukonienė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

 1.  

Renata Nemeikienė

Fizika

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Viktorija Noreikevičiūtė

Lietuvių kalba

Mokytoja

 1.  

Janina Pečiulienė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

 1.  

Rasa Birutė Pilipavičiūtė

Vokiečių kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vaida Porutienė

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Mokytoja metodininkė

 1.  

Gerda Sidarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

 1.  

Roma Simonavičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vida Sivickienė

Biologija, gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

 1.  

Rimantas Slapšys

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Jūratė Steiblienė

Muzika

Mokytoja

 1.  

Rasa Strazdienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

 1.  

Ilona Sujatienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Kamilė Sunklodaitė

Šokis

Mokytoja

 1.  

Erdvilas Šiupšinskas

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Alma Šlaitaitė-Kaikarienė

Matematika, ekonomika

Mokytoja metodininkė

 1.  

Nijolė Vaicekauskienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

 1.  

Rima Vaitkevičiūtė

Dailė

Mokytoja metodininkė

 1.  

Vida Varkalienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Aurimas Vėta

Lietuvių kalba

Vyresnysis mokytojas

 1.  

Regina Volodkovič

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Jolanta Zinkevičienė

Geografija

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Vilma Žemaitytė

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 1.  

Dalė Afanasjeva

Neformalus švietimas

Mokytoja metodininkė