Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos 2019-2020 m.m. sudėtis:


D.Balevičiūtė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
D.Afanasjeva - mokytojo padėjėja, neformalaus švietimo mokytoja;
J.Sapožnikova - socialinė pedagogė;
J.Cikanavičienė - psichologė;
N.Volosevičienė - specialioji pedagogė;
J.Petruškevičienė - logopedė;
S.Bakaitienė - chemijos mokytoja;
A.Kaverkinienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA MOKYKLOJE

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/