Pradinis ir pagrindinis

Tėvų/globėjų ir kitų asmenų apsilankymų Vilniaus Naujininkų progimnazijoje aprašas
Vilniaus Naujininkų progimnazijos nuostatai
Mokinių srautų paskirstymas
Klasių vadovų kabinetų paskirstymas
Mokyklos veiklos planas 2020-2021 m.m.
VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos himnas
UGDYMO PLANAS 2019-2020 IR 2020-2021 M.M.
​​

 

 

 

Atnaujinta: 2020-10-17